Our Faculty

S.No. Name Father’s Name DOB Tech. Qualification Exper.
1 Mr. KUMBHA RAM SH. JAGMOHAN 01-03-1966 Dip. Mech./CTI 32 Yr.
2 Mr. VIKAS KHATOR SH. KAILASH CHANDRA KHATOR 07-07-1983 MBA 10 Yr.
3 Mr. GAJANAND SAINI SH. KANHAIYA LAL SAINI 05-02-1963 Dip. Mech./CTI 33 Yr.
4 Mr. OMPRAKASH SHARMA SH. SHIV NARAYAN SHARMA 26-06-1966 ITI/Dip. EE 29 Yr.
5 Mr. NAVEEN SAINI SH. LILADHAR SAINI 01-01–1980 ITI COPA 14 Yr.
6 Mr. BABU LAL SAINI SH. SOMWAR SAINI 05-07-1978 ITI/CTI FT 17 Yr.
7 Mr. PREM PRAKAS SH. PALA RAM 18-07-1967 Dip. Mech./ CTI 21 Yr.
8 Mr. VIKAS SH. SUMER SINGH 10-12-1986 ITI/ CTI DM 9 Yr.
9 Mr. SHYAM SINGH SHEKHAWAT SH. BHANWAR SINGH SHEKHAWAT 01-07-1985 ITI/ CTI DM 11 Yr.
10 Mr. SOHAN LAL SH. BULLA RAM SAINI 13-08-1985 ITI / CTI FT 8 Yr.
11 Mr. ANKIT OJHA SH. RAJKUMAR OJHA 25-05-1991 ITI EE 10 Yr.
12 Mr. MANOJ KUMAR SH. MAHAVEER PRASAD 26-12-1991 ITI / Dip. EE 5 Yr.
13 Mr. LOKESH KUMAR SH. HARI SINGH 26-06-1993 Dip. / B.Tech. EE 6 Yr.
14 Mr. HETRAM KUMAR SH. SATYAVEER NAI 10-05-1986 ITI EE 6 Yr.
15 Mr. SATYA PAL PACHAR SH. SWAROOP CHAND 01-12-1987 ITI / CTI EE 4 Yr.
16 Mr. DEVENDRA KUMAR MATHUR SH. SHYAMSUNDAR 04-01-1974 ITI EE 22Yr.
17 Mr. YOGESH SAINI SH. NIRANJAN KUMAR SAINI 10-08-1995 Diploma EE 06Yr.
18 Mr. MUKESH KUMAR SH. FHOOLCHAND 15-07-1995 Diploma EE 04Yr.
19 Mr. DINESH KUMAR SH SITA RAM SAINI 21-01-1981 ITI/CTI FT 18 Yr.
20 Mr. ATMA RAM MEO SH. CHATUR RAM MEO 15-01-1973 ITI/CTI FT 22 Yr.
21 Mr. SUNIL KUMAR CHAWALA SH. BAHADUR MAL CHAWALA 07-07-1990 ITI/ CTI FT 9 Yr.
22 Mr. MOHAMMED SHABBIR SH. BASHIR MOHAMMED 26-01-1979 ITI/ CTI FT 21Yr.
23 Mr. VIKASH SH. PRAKASH 27-07-1985 B.Tech. (ELX) 9 Yr.
24 Mr. SAJID SH. IMAMUDIN 06-04-93 Dip. Mech. 03Yr.
25 Mr. DEEPAK KUMAR SH. HAWA SINGH 07-01-94 ITI RAC 02Yr.
26 Mr. ROHIT SHARMA SH. D P SHARMA 04-30-95 Dip. Mech./CTI 01Yr.
27 Mr. KANIHAYA LAL SAINI SH. SHYAM LAL SAINI 10-06-1982 10th / RSCIT 14 Yr.
28 Mr. SHYAM SUNDAR SAINI SH. MOOL CHAND SAINI 01-01-1977 B.com / Dip. In Tally 19 Yr.
29 Mr. PUSHPENDRA SINGH SHEKHAWAT SH. MUKUND SINGH SHEKHAWAT 20-03-1968 B.com / C.Lib. 10 Yr.
30 Mr. SUNIL SRIVASTAVA SH. TEJ BAHADUR SRIVASTAVA 07-05-1984 B.com 4 Yr.